Voordelen

 

Wat zijn voordelen om deel uit te maken van woongroep “De Wiekslag”

Gemeenschappelijk wonen van ouderen is niet voor iedereen geschikt. Elke woongroep functioneert volgens afspraken die door de groepsleden zelf worden gemaakt en waaraan alle leden van de groep zich houden. U bent bereid naar evenredigheid en vermogen een bijdrage te leveren aan werkzaamheden ten behoeve van de woongroep. Met behoud van uw zelfstandigheid en privacy, kies je voor het lidmaatschap van woongroep “de Wiekslag”.

Belangrijke voordelen van gemeenschappelijk wonen zijn:

  • U kunt wonen in een modern en zeer energiezuinig complex
  • U behoudt uw volledige zelfstandigheid en privacy
  • U kent al uw buren 
  • U kunt elkaars gezelschap opzoeken en activiteiten met elkaar ondernemen
  • U kunt uw buren hulp bieden of zij u
  • U respecteert elkaars eigendommen
  • U ervaart een groter gevoel van veiligheid

Kortom: "Beter een goede Buur..."