Het complex

Woongroep 50+ “De Wiekslag” Dronten

Innovatief en duurzaam energieconcept... “De Wiekslag”, vernoemd naar de vorm, heeft in totaal vier verdiepingen. De begane grond en de eerste verdieping zijn volledig bebouwd. De derde verdieping ligt terug ten opzichte van de voorgevel. In de 'knik' is nog een vierde laag ontworpen, waardoor dit een accent wordt. Door de verspringen in de gevel krijgt het gebouw een kleinschaliger gevoel waardoor het beter past in haar omgeving. Het gebouw volgt de vorm van de locatie om optimaal de grond te benutten.

Aan de zuidoostzijde en de zuidwestzijde, zijn de woonkamers en de balkons van de appartementen gesitueerd. De entree van het complex ligt aan de achterzijde, waar ook de parkeergelegenheden liggen.

In het appartementencomplex zijn forse duurzaamheidsmaatregelen getroffen om reductie op het gebied van CO2-uitstoot en energiebesparing te bewerkstelligen. OFW heeft door ruim onder de geldende norm van een EPC-waarde (energieprestatie coëfficiënt) van 0,8 van vorig jaar te blijven, groenfinanciering gekregen.

“Met een EPC van 0,38 is dit het meest energiezuinige gebouw in de gemeente Dronten, en was het zelfs op een bepaald moment in heel Nederland” aldus de toenmalige directeur-bestuurder van OFW, mevrouw Sweringa. “Ik heb zelfs gehoord dat men in Scandinavië over dit energieconcept heeft geschreven." 

Om deze zeer lage EPC-waarde te krijgen zijn de woningen (gestapelde bouw) extra goed geïsoleerd (RC 5-6), zit in de woningen vloerverwarming, zonwerend glas en wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen voor het elektriciteitsgebruik ten behoeve van de warmtepomp, lift, algemene verlichting en in piekuren ook voor het elektriciteitsgebruik van de bewoners.

Men heeft gekozen voor een innovatief concept met een duurzaam semicollectief systeem, waarbij de appartementen gebruikmaken van een warmtepomp. Dit is één open bron met warmte en koude opslag in de bodem. Hierdoor is ook koeling mogelijk in de zomer. Voor warm tapwater zijn er tien Heatpipes (zonneboilers) op het dak geplaatst.

Vanzelfsprekend is het per woning regelbaar. Er wordt in het gehele complex geen gebruik meer gemaakt van gas. De installatietechniek zit in technische ruimtes en niet meer in de woning. Voor onderhoud hoeft OFW de bewoner niet meer lastig te vallen.